<p id="tzndp"></p>
<form id="tzndp"></form>

<form id="tzndp"></form>

  <address id="tzndp"><form id="tzndp"></form></address>

  <form id="tzndp"><form id="tzndp"></form></form><address id="tzndp"></address>

   

   

  未來三年股東回報規劃:


  未來三年(2020-2022年)股東回報規劃.pdf   (150 k)        

   

   

  歷年股利分配情況

  分紅年度

  分紅方案

  股權登記日

  除權基準日

  紅股上市日

  2018年度

  10派0.8元(含稅)

  20190621

  20190624


  2017年度

  10派0.8元(含稅)

  20180511

  20180514


  2016年度

  10派0.8元(含稅)

  20170517

  20170518


  2015年度

  10派0.8元(含稅)

  20160602

  20160603


  2014年度

  10派0.8元(含稅)

  20150514

  20150515


  2013年度

  10派0.8元(含稅)

  20140429

  20140430


  2012年度

  10派0.8元(含稅)

  20130522

  20130523


  2011年度

  10派0.8元(含稅)

  20120618

  20120619


  2010年度

  10轉增5股派1.2元(含稅)

  20110526

  20110527

  20110527

  2009年度

  10派1.5元(含稅)

  20100308

  20100309


  2008年度

  10轉增2股派0.5元(含稅)

  20090716

  20090717

  20090717

  2007年度

  10派1.5元(含稅)

  20080318

  20080319


  2006年度

  10轉增2.5股派1.25元(含稅)

  20070607

  20070608

  20070608

  2005年度

  10轉增6股派2元(含稅)

  20060512

  20060515

  20060515

  2004年度

  10派3.5元(含稅)

  20050615

  20050616


   


   
   
  ? 女人天堂AV在线 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 - 荡妇视频